Starters

De administratie is voor de meeste starters niet een klus waar ze heel erg naar uitkijken. Toch ben je verplicht om ieder jaar een overzichtelijke boekhouding op te stellen en een correcte belastingaangifte te doen. 

Starten

Het starten van een onderneming begint met het inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Automatisch wordt je aangemeld bij de belastingdienst en krijg je een BTW nummer.

Daarna is het van belang dat de financiele administratie wordt ingericht en bijhouden. (zie ook kopje financiele administratie — misschien een link?)

Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek kijken wij naar de aard van de onderneming, de doelstellingen en de wensen. Aan de hand hiervan krijgen wij een goed beeld en kunnen wij de administratie inrichten. 

Ook geven wij advies over verschillende regelingen en aftrekposten die voor starters aantrekkelijk zijn. Denk hierbij onder andere aan de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. 

 

Stappenplan startende ondernemers

* Opstellen van een eventueel ondernemersplan

* Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

* Opzetten en inrichten van de financiele administratie

* Doen van de BTW aangiftes

* Aangifte inkomstenbelasting aan het einde van het boekjaar.